Listdansbraut JSB – framhaldsskólastig

Um námið

Listdansbrautar JSB á framhaldsskólastigi er nútímalistdansbraut sem jafngildir listdanskjörsviði á listdansbraut til stúdentsprófs við Menntaskólann í Hamrahlíð. Nám á listdansbraut er sérhæft dansnám sem miðast við námslok á hæfniþrepi 3 – 4 skv. skilgreiningu aðalnámsskrár fyrir framhaldsskóla. Framhaldsskólar aðrir en MH geta metið dansnámið inn á námsbrautir sínar, eftir þörfum nemenda. Nemendum er þannig gefið svigrúm til að skipuleggja nám sitt sjálfir, þeir geta þá valið að nýta dansnámið sem hluta af stúdentsprófi eða öðru lokaprófi úr framhaldsskóla. Námið veitir góðan undirbúning fyrir háskólanám í listgreininni og er fyrst og fremst ætlað þeim sem stefna á að starfa við listgreinina eða tengd störf. Inntak námsins tekur mið af lykilþáttum aðalnámsskrár fyrir framhaldsskóla. Markmiðið er að byggja upp og efla hæfni nemenda með hliðsjón af lykilþáttunum þar sem hugtökin heilbrigði og velferð, lýðræði, jafnrétti, læsi, sköpun og sjálfbærni eru höfð í fyrirrúmi. Að dansnámi loknu útskrifast nemendur sem stúdentar frá MH af listdansbraut. Að auki fá nemendur útskriftarskírteini frá Danslistarskóla JSB, náminu til staðfestingar.

Inntökuskilyrði

Hver sá er hugar að framtíð innan listdansins getur skráð sig í inntökupróf. Æskilegt er að nemendur sem hyggjast taka inntökupróf á brautina hafi lokið grunnnámi í listdansi samkvæmt aðalnámskrá eða öðru sambærilegu dansnámi. Inntökuprófið hefur það markmið að velja nemendur m.t.t. hæfileika, hæfni og möguleika til framfara. Nemendur sýna þar færni sína í jazz- og nútímadanstækni, nútímalistdansi og klassískum ballett. Við mat á frammistöðu nemenda er áhersla á líkamlega burði, tæknilega getu, tónflæði og dýpt í hreyfingum, náttúrulega samhæfingu hreyfinga, tilfinningu fyrir formi og stíl, hæfileika til túlkunar og tjáningar sem og getu til að læra og tileinka sér efni.

Skipan náms

Á listdansbraut JSB er nútímalistdansinn í forgrunni. Þjálfun í nútímadansi miðar að aukinni almennri líkamsgreind (body intelligence) og færni í að nota hreyfingu sem leið til listrænnar tjáningar. Þannig er markmið nemandans ekki aðeins það að ná góðri tæknilegri færni heldur einnig að kynnast líkama sínum og þjálfa þannig að hann nýtist sem best til listrænna starfa í áframhaldandi dansnám á háskólastigi eða í atvinnuskyni. Í námskránni eru skilgreindir námsáfangar sem miða að því að nemendur fái fjölhæfa þjálfun í gegnum mismunandi danstækni og áherslur í áföngum þ.e. releasetækni (NTDA), Grahamtækni (NTDA), samtíma- og snertispunadanstækni (NTDA), jazzdanstækni (DJAS), klassískum ballett (KLAD), spuna (SPDA), danssmíði (DSMÍ) og dansverkum (PROJ). Þessar námsgreinar eru valdar til að gefa nemandanum tæki til þess að fóta sig í síbreytilegum heimi dansins. Þær eiga að opna hug hans fyrir mismunandi möguleikum nútímalistdansins, byggja upp sjálfstraust og hvatningu til framsækni, áræði og hugrekki til að skapa og leita á ný mið. Leitast er við að veita nemendum kjarngóðan undirbúning og sterkan grunn fyrir áframhaldandi listdansnám á háskólastigi.

Nútímalistdansbraut – dreifing áfanga á 6 annir

Danstímafjöldi 17 – 20 klst. á viku pr. önn. Jazz- og samtímadanslína

Kennslugreinar 1. önn 2. önn 3. önn 4. önn 5. önn 6. önn
Klassískur ballett KLAD1GÞ05 6 klst. KLAD1SJ05 6 klst. KLAD2MF05 6 klst. KLAD2NT05 6 klst. KLAD3TS05 6 klst. KLAD3HS05 6 klst.
Nútíma- og samtímadans NTDA2NR05/ 6 klst. NTDA2GN05 6 klst. NTDA3GN05 og/eða NTDA3NR05 6 klst. NTDA3SD05 6 klst. NTDA3SP05 6 klst.
Spuni SPDA2MH02 2 klst.
SPDA2LS02 2 klst.


Jazz DJAS1CS03 3,5 klst. DJAS2CM03 3,5 klst. DJAS3LS03 3,5 klst.
DJAS3BM03 3,5 klst. DJAS4CJ03 3,5 klst.
Danssmíði
DSMÍ2GD03 3,5 klst.
DSMÍ3MD03 3,5 klst. . DSMÍ3KD04 4,5 klst.
Project/Jazz- og nútmadansverk
PROJ2NA02 2 klst. PROJ3NB02 2 klst.
PROJ4NC03 3,5 klst.

Sýningar og viðburðir

Hluti af skipulagi námsins er uppsetning danssýninga og þátttaka í fjölbreyttum listviðburðum. Í lok hverrar annar eru haldnar formlegar og óformlegar sýningar þar sem nemendur fá þjálfun í miðlun og sviðsframkomu. Haldnar eru veglegar útskriftarsýningar ár hvert þar sem nemendur takast á við krefjandi uppsetningu á lokaverkefnum sínum í danssmíðum. Útskriftarsýningar fara fram í leikhúsi. Opið hús er einnig fastur liður í desember þar sem nemendur bjóða vinum, vandamönnum og öðrum áhugasömum í heimsókn í kennslustund. Veitt er innsýn í dansnámið og verkefni nemenda á opnu húsi. Á skólaárinu taka nemendur þátt listahátíðum fyrir börn og unglinga s.s. í Unglist (16-25 ára), Barnamenningarhátíð og öðrum tilfallandi viðburðum. Allir nemendur taka þátt í viðamikilli nemendasýningu í Borgarleikhúsinu á hverju vori undir formerkjum Nemendaleikhúss JSB. Í gegnum undirbúningsvinnu sýningar og viðburðatengd verkefni fá nemendur ómetanlega þjáflun í sviðsframkomu, tjáningu, samstarfi og félagslegri færni svo fátt eitt sé nefnt.